שיקום מבנים מסוכנים

מהם מבנים מסוכנים, מי מגדיר מהו מבנה מסוכן וכיצד משקמים מבנים מסוכנים?

מבנים מסוכנים הנם מבנים אשר קיומם מהווה סכנה ממשית לדייריהם או למבנים הסמוכים, והוגדרו ככאלה על ידי מחלקת מבנים מסוכנים בעירייה אליה הם משתייכים. זוהי תופעה רווחת בעיקר בערים הגדולות והוותיקות בארץ, אשר מאוכלסות בין היתר במבנים ישנים אשר נבנו בשנות החמישים, השישים והשבעים של המאה הקודמת, ואשר מסיבות הנדסיות שונות מהווים סכנה לציבור. רק כדי לסבר את האוזן, נכון לנתונים משנת 2009, היו ברשימת המבנים המסוכנים בתל אביב לבדה 777 מבנים. בדרך כלל נמצא בניינים אלו בערים הוותיקות בארצנו, כמו תל אביב, ירושלים, חיפה, חדרה, בת ים, ראשון לציון, פתח תקווה ועוד.
בפרפראזה על דבריו של מאיר שלו:"בבית שאין בו כללים, הגורל משתולל, המזל מתעכב והמקרה מבקר", במבנה מסוכן הגורל משתולל, הביטחון נפגע והסכנה מבקרת, שלא לדבר על צווי הריסה, קנסות והליכים פליליים. חברת YKCOLORS מבצעת שיקום מבנים מסוכנים בכל רחבי הארץ. אנחנו מציעים לכם ליווי מהרגע בו קיבלתם צו מבנה מסוכן ועד להסרתו המלאה על ידי העירייה. הניסיון רב השנים שלנו בתחום הבנייה והשיפוצים, השירות המסור שלנו וצוות העובדים המקצועי והמנוסה שלנו, מבטיחים שתקבלו מאתנו לא פחות מאשר את השירות הטוב ביותר והתוצאות הטובות ביותר בשיקום מבנה שהוכרז כמסוכן. 
 !
מבנה מסוכן הוא מבנה אשר הוא עצמו יציב ואין צורך להרסו, אך חלקים ממנו עלולים להוות סכנה לבעלים, לציבור או לנכסים הסמוכים. אלו בדרך כלל בניינים ישנים במצב הנדסי ירוד ומסוכן. ממצאים שיכולים להביא להגדרתו של בניין כמבנה מסוכן יכולים לנוע בין אלמנטים קונסטרוקטיביים במבנה, כגון עמודים, קורות וחגורות, דרך חלודה על זיוני הברזל ומרפסות ומעקות רופפים, ועד לטיח או חיפוי אשר עשויים ליפול על העוברים והשבים.YKCOLORS

כיצד מתבצע שיקום מבנים מסוכנים?

לאחר שהוצא צו מבנה מסוכן, מוכרז הבניין כמסוכן, והעירייה מטילה על הבעלים את ביצוע העבודות הנדרשות על מנת להסיר את המפגעים הבטיחותיים. בעלי הנכס נדרשים לבצע את העבודות בפיקוח ובבקרה של מהנדס מבנים אשר ימונה על ידם, וכל הליך השיקום הוא באחריותם ובמימונם של בעלי הנכס. מכיוון שבמקרים רבים מדובר בנכסים שערכם נמוך ובעליהם אינם בעלי אמצעים, חלק מהעיריות מציעות מתן סיוע בדרכים שונות כגון הלוואות. לאחר ביצוע כל העבודות הנדרשות, על בעלי הנכס להמציא אישור מהנדס מטעמם, ואישור מהנדס מבנים מסוכנים מטעם העירייה. רק לאחר מתן אישורים אלו יוסר המבנה מרשימת המבנים המסוכנים ויוסר צו מבנה מסוכן שהתקבל.

שיקום וחיזוק המעטפת החיצונית של מבנה מסוכן

ליקויים במעטפת החיצונית של מבנה מסוכן

תהליך השיקום של המעטפת החיצונית של מבנה מסוכן כולל הסרת גושי בטון רופפים, הסרת טיח רופף, חיזוק מרפסות, חיזוק גגות, סתימת סדקים בקירות וכן הלאה. העבודה מתחלקת להכנת המעטפת לקראת הטיפול בבעיה, והגימור. ניסיוננו מראה כי החלק החשוב ביותר בשיקום המעטפת החיצונית של הבניין הוא שלב ההכנה והטיפול בבעיה. זהו השלב אשר מציב בפנינו את הקושי העיקרי ודורש עבודה מקצוענית של ממש. שלב הגימור, לעומת זאת, הוא החלק הפשוט יותר בעבודה. ועם זאת, הכנה טובה לא רק שתמנע בעיות בעתיד, היא גם תקל על שלב הגימור ותסייע לנו להגיע לגימור יפה ומרשים יותר.

הליקויים הנפוצים במעטפת החיצונית של מבנה, אשר הופכים אותו למבנה מסוכן לפי הגדרתו בחוק, כוללים לרוב מרפסות רופפות, גגונים, קרניזים ומעקות רופפים, סדקים בקירות, חלודה על זיוני הברזל, גושי בטון וטיח רופפים אשר עלולים ליפול על עוברי אורח, וכן חיפויים נוספים כגון אריחי קרמיקה אשר עלולים להשתחרר וליפול ולגרום נזק רב. ליקויים אלו נגרמים כתוצאה מבלאי ארוך שנים, והם מועצמים על ידי תנאי אקלים מסוימים כגון אקלים ימי אשר אופייני לערי החוף הוותיקות שלנו כגון תל אביב ובת ים.

טיפול במפגע טיח מתקלף

מבנים רבים מוגדרים כמבנים מסוכנים בעטיה של שכבת הטיח שלהם. כאשר שכבת הטיח רופפת או מתפוררת, גושים מהטיח עלולים להינתק וליפול, לפגוע בעוברי אורח או במבנים סמוכים. במקרה כזה עומדות בפנינו שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא קילוף של כל שכבת הטיח, וטיוח מחדש, ולחילופין, במקרים מסוימים אין צורך בקילוף שכבת הטיח במלואה וניתן לעשות שימוש בטיח אקרילי לשיקום מבנים. אם מצב הטיח אינו כה גרוע הרי שניתן לבחור באפשרות השנייה, טיט אקרילי לשיקום מבנים, אשר העלויות שלה נמוכות ויישומה מהיר יותר לעומת קילוף וטיוח מחדש.

אל תסתבכו אי עמידה בדרישה לשיקום מבנה מסוכן גוררת כתבי אישום והליך פלילי

מי קובע מהו מבנה מסוכן? לשם כך הסמיך החוק את מחלקת המבנים המסוכנים בעיריות בערים הגדולות. מחלקה זאת אחראית לאתר מבנים אשר מהווים סכנה ליושביהם, לעוברי אורח או למבנים שכנים, ולטפל בהם. על פי חוק זה, במקרה בו הוצא צו לפיו מבנה מסוים הוא מבנה מסוכן, שולחת העירייה לבעלי הנכס הודעת דרישה לפיה הם נדרשים לתקן את הליקויים במבנה. מרגע זה מצוי הבניין בטיפול המחלקה למבנים מסוכנים. במידה ונדרשו בעלי הנכס להסיר את הסכנה אשר מציב המבנה ולא נענו לדרישה זאת, מגישה מדינת ישראל באמצעות העירייה כתבי אישום ופותחת בהליכם פליליים נגד בעלי הנכס. שלא כמו בתיקים פליליים רגילים אין המטרה להביא להרשעת וענישת הנאשמים אלא להפעיל עליהם לחץ על מנת שיבצעו את שיקום ושיפוץ המבנה המסוכן. המשמעות בפועל היא שכאשר מוסרת הסכנה והמבנה משוקם ומשופץ, ההליך הפלילי נפסק וכתב האישום מבוטל. כך שאם הגעתם לקרוא דף זה מכיוון שקיבלתם מכתב דרישה או חלילה כתב אישום, דעו לכם שהדבר החשוב ביותר שעליכם לעשות הוא להתחיל בשיקום ושיפוץ המבנה המסוכן כדי להימנע מאי הנעימות הגדולה הכרוכה בהליך פלילי והגשת כתב אישום.

קיבלתי צו מבנה מסוכן 
מה עלי לעשות?

ראשית, בדקו את רשימת המכותבים. אם יש בעלים או מחזיקים נוספים לנכס, או שיש לכם מידע עדכני בנוגע להם, כדאי שתעבירו אותו לעירייה על מנת שלא רק אתם תישאו בנטל העבודות ומימונן.
שנית, עליכם למנות מהנדס בניין מטעמכם, אשר יבצע ביקורת על המבנה המסוכן ויכין עבורכם תכנית מקפת לשיקום המבנה, מפרט טכני וכתב כמויות.
שלישית, עליכם לבחור ולמנות קבלן לצורך ביצוע העבודות. שימו לב, על הקבלן להיות קבלן רשוםבפנקס הקבלנים אצל רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, לפי חוק רשום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 1969.
הקבלן שבחרתם יבצע את כל העבודות הנדרשות לצורך חיזוק ושיקום המבנה והסרת כל הגורמים המהווים סיכון לדיירי הבניין, עוברי אורח והמבנים הסמוכים לו.
לאחר סיום ביצוע העבודות על ידי הקבלן, המהנדס שבחרתם יגיש לעירייה אישור על הסרת הסכנה.
לאחר הגשת אישור המהנדס ואישור העירייה, יבוטל צו מבנה מסוכן שהוגש לכם והבניין יוסר מרשימת המבנים המסוכנים.
במידה ואינכם יכולים להשלים את ביצוע העבודה בפרק הזמן שהקציבה לכם העירייה, עליכם להגיש בקשה מנומקת להארכה למחלקה לבניינים מסוכנים. אי עמידה בפרק הזמן המוקצב עלולה להוביל לפתיחת הליך פלילי, פתיחת תיק פלילי בבית המשפט לעניינים מקומיים והגשת כתב אישום.
במקרה שמדובר ברכוש משותף, כל בקשה להארכה צריכה להיות חתומה על ידי נציגות בית המשותף (כלומר ועד הבית).
נראה לכם מסובך? זה לא חייב להיות כך. במסגרת סל השירותים שאנו בחברת YKCOLORS מציעים לכם בנושא שיקום מבנים מסוכנים תוכלו לבחור בנו כקבלני ביצוע, או לחילופין לקבל מאתנו שירות מלא הכולל הכל מאלף ועד תו, כולל העבודה מול מהנדס הבניין ומול העירייה. הניסיון שלנו מראה שהשירות המלא חוסך לכם טרחה ודאגות, ובמיוחד את הצורך לתאם בין הגורמים שונים הקשורים בפרויקט.

שיקום מבנים מסוכנים על ידי חברת YKCOLORS

הקוראים החרוצים שהגיעו עד לכאן שמו לב בוודאי ששיקום מבנים מסוכנים הוא פרויקט גדול ומורכב אשר דורש משאבי זמן וכסף מרובים. כמו תמיד, התוצאות הטובות ביותר תתקבלנה כאשר העוסקים במלאכה הם אנשי מקצוע מנוסים שזהו תחום עיסוקם.
אנחנו ב- YKCOLORS מקפידים על כל כללי הבטיחות, לרבות עבודה צמודה עם מפקח בטיחות, פיגומים תקינים בעבודה בגובה, הקפדה על בטיחות העובדים שלנו ועוברי האורח. אנו עובדים עם ליווי הנדסי צמוד ומעניקים אחריות ארוכת טווח, הנעה בין שלוש לשש שנים, בתלות בבחירת החומרים של הלקוח. ככל שנבחר בחומרים טובים ואיכותיים יותר, תקופת האחריות תהיה ארוכה יותר.
אנו מקפידים על התאמה של מפרט החומרים לאקלים הסביבתי בו נמצא הבניין אשר אנו עוסקים בשיקומו. אין דין שיקום מבנה בסביבה ימית כדין שיקום מבנה בסביבה מדברית או סביבה המתאפיינת בתזוזות קרקע מרובות. אקלים ימי, לדוגמה, דורש שימוש בחומרים ייעודיים, כגון טיח מועשר בצמנט עם תו תקן לסביבה ימית, וגימור של שליכט על בסיס סיליקון ייעודי לסביבה ימית, ולא שליכט אקרילי. כך אנו יכולים להיות בטוחים שסיפקנו לכם שירות מעולה ותוצאות מצוינות שיאריכו ימים וימנעו בעתיד שיפוץ מקיף וגדול נוסף.
קישור למוצרסילטקס – שליכט סיליקון אקרילי.
אז אם קיבלתם צו מבנה מסוכן, אל תיבהלו, ואל תהססו. פנו אלינו עוד היום. אנחנו נגיע אליכם לפגישה ללא התחייבות, ובה נציג בפניכם את סל השירותים שאנו מציעים לכם ולשאר לקוחותינו המרוצים. תוכלו לבחור בין ליווי מלא מקבלת הצו למבנה מסוכן ועד ביטולו, לבין מתן שירות נקודתי וממוקד, בין שירותי מהנדס לשירותי קבלן ביצוע, או שילוב של שניהם. ונסכם הפעם בגרסתו המלאה של משפטו של מאיר שלו אשר פתח את המאמר הזה : בבית שאין בו כללים, הגורל משתולל, המזל מתעכב והמקרה מבקר. אבל בבית שיש בו כללים, הגורל עושה מה שאומרים לו, את המזל לא צריכים, והמקרה נשאר בחוץ, דופק וצועק ולא יכול להיכנס.

שיקום מבנים מסוכנים – רכוש משותף.

רכוש משותף בבניין כולל את קירות החוץ, חדר המדרגות, גג, מרפסת הגג, קירות תומכים, מדרגות חוץ, שבילים וקירות תומכים בשטח המגרש. ברוב המקרים הרכוש המשותף אינו כולל את המרפסות השייכות לכל דירה אלא אם סומנו אחרת בתשריט הבית המשותף.
לעיתים קרובות מתגלים חילוקי דעות ואף קשיים בשיתוף הפעולה בין בעלי הדירות השונות בכל הקשור בשיקום המבנה המסוכן בעקבות עלויות השיקום ומציאת זמן מתאים לשיפוץ המבנה. במקרים כאלה ניתן לפנות אל המפקח על הבתים המשותפים בעירייה. זוהי הכתובת לטיפול בסכסוכים הקשורים להשתתפות בעלי הדירות בהוצאות לאחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, כולל אלו הכרוכות בשיקום מבנה מסוכן.

שיקום מבנים 
ההזדמנות שלכם לשיפוץ !

לא פעם, בבואנו לבצע שיקום מבנים, מזמין העבודה מחליט שזאת הזדמנות טובה לבצע שיפוץ ושדרוג של הבית. מכיוון ששיפוץ בית הוא פרויקט שיכול להיות מאד מתיש עבור דיירי הבית, ודורש לא פעם את פינוי הבית ומציאת מקום מגורים חלופי, אנשים רבים נמנעים מלבצע אותו למרות שמאד היו רוצים לשפץ את ביתם. במקרה כזה – מתוך שלא לשמה בא לשמה, ואם כבר מוציאים לפועל פרויקט בניה של שיקום מבנים – זאת הזדמנות מצוינת להוציא לפועל את השיפוץ עליו חלמתם אך דחיתם עד היום. היתרונות ברורים : הצוות כבר במקום, הרעש והבלגן – הם נתונים מראש, וסביר להניח שממילא תצטרכו לפנות את הבית. תמיד רציתם להחליף את רצפות הבית אבל לא היה לכם כוח לרעש, לבלגן ולטרחה שבכך? כבר הרבה זמן שאתם רוצים לשבור איזשהו קיר, לבצע חיפוי קירות בבית, לשנות את חדר האמבטיה ? בתוספת של כמה ימי עבודה (או יותר, כמובן, היות ומשך הזמן תלוי בהיקף השיפוץ) ותשלום שהוא נמוך מהתשלום שהיה נדרש לשיפוץ שעומד בפני עצמו – ויש לכם לא רק מבנה משוקם,
אלא גם משופץ!